کتاب آموزشی نقاشی دیجیتالی کاراکتر/شخصیت در فتوشاپ – دان سیگ میلر

آموزش نقاشی دیجیتالی کاراکتر/شخصیت در فتوشاپ CS3 – اثر دان سیگ میلر   در این کتاب آموزشی نقاشی دیجیتال ترکیبی از یادگیری قواعد و اصول طراحی شخصیت و افزایش مهارت های نقاشی دیجیتال در برنامه فتوشاپ بیان می شود. با کمک تمرین های گام به گام متعددی که در این کتاب در نظر گرفته شده است هنرآموزان اصول … ادامه خواندن کتاب آموزشی نقاشی دیجیتالی کاراکتر/شخصیت در فتوشاپ – دان سیگ میلر

10000 تومان