کتاب طراحان فانتزی – خلق آثار فانتزی به شیوه سنتی – ایان دین

کتاب خلق آثار فانتزی به شیوه سنتی – رنگ روغن، مرکب و آبرنگ – ادیتور ایان دین   این کتاب برای علاقمندان و دوستداران هنر فانتزی که با دنیای دیجیتال خیلی روابط دوستانه ای ندارند مناسب است در این کتاب نقاشی های فانتزی با تکنیک های مختلفی مانند رنگ روغن، استفاده از جوهر – مرکب و آبرنگ اجرا شده … ادامه خواندن کتاب طراحان فانتزی – خلق آثار فانتزی به شیوه سنتی – ایان دین

0 تومان