ویدیوی آموزشی مدلسازی صندلی با MultiPipe سابدی راینو

فیلم آموزشی مدلسازی صندلی به کمک ابزارهای سابدی – اجرای دستور MultiPipe برای ایجاد حجم صندلی از خطوط ساده   در این ویدیوی آموزشی به نحوه استفاده از ابزارهای سابدی برای ایجاد حجم و ویرایش آن پرداخته شده است.   ابزارهای مدلسازی سابدی SubD در راینو ۷ به این نرم افزار اضافه شده است و امکان مدلسازی … ادامه خواندن ویدیوی آموزشی مدلسازی صندلی با MultiPipe سابدی راینو

0 تومان