ویدیوی آموزشی تکنیک های پایه مدلسازی با سابدی راینو

فیلم آموزشی تکنیک های پایه مدلسازی با SubD راینو    در این ویدیوی آموزشی به نحوه استفاده از ابزارهای سابدی برای ایجاد حجم و ویرایش آنها به صورت کلی پرداخته شده است.   ابزارهای مدلسازی سابدی SubD در راینو ۷ به این نرم افزار اضافه شده است و امکان مدلسازی قدرتمند حجمی را در اختیار کاربر می گذارند. … ادامه خواندن ویدیوی آموزشی تکنیک های پایه مدلسازی با سابدی راینو

0 تومان