ایجاد شیشه بطری شامپاین به کمک سابدی در برنامه راینو

  آشنایی با ابزارهای SubD در برنامه راینو   برنامه راینو یکی از قویترین نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی است. این نرم افزار از قابلیت مدلسازی نربز، مش و سابدی پشتیبانی می کند. با چند گام ساده می توانید مدل سه بعدی ماوس کامپیوتری یا هر شکل پیچیده ارگانیک را شبیه سازی کنید. اگرچه در ابتدا … ادامه خواندن ایجاد شیشه بطری شامپاین به کمک سابدی در برنامه راینو